Årsmöte 2019

Nu är det dags för Gasts viktigaste evenemang för året – Årsmötet.
På mötet kommer vi att berätta om vad vi har gjort under 2018 och presentera den nya styrelsen för kommande styrelseår 2019-2020.

Det är angeläget att vi får ett stort deltagarantal eftersom årsmötet är det högst beslutande organ och här kan alla deltagande medlemmar påverka med att rösta.

Under mötet bjuder vi gratis på all tilltugg och dryck (alkohol, alkoholfritt, kaffe, te).
Årsmötet hålls i Studentloungen på plan 1, Eklandagatan 86 med start klockan 17. Efter mötet drar vi vidare någonstans!

Vill du gå med i Gast eller rent av i styrelsen? Va kul!
Skriv till info@gastgu.se innan fredagen den 8:e!

Dagordning för årsmötet

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av rösträknare
 • 3. Val av mötesordförande
 • 4. Val av mötessekreterare
 • 5. Val av justeringspersoner
 • 6. Fastställande av röstlängd
 • 7. Godkännande av dagordning
 • 8. Årsmötets behöriga utlysande
 • 9. Inlämnade förslag & motioner
 • 10. Verksamhetsberättelser
 • Sekreterarens berättelse
 • Kassörens berättelse
 • Revisorns berättelse
 • 11. Val av styrelsemedlemmar för verksamhetsår 2019
 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Övriga styrelsemedlemmar (minst två till)
 • Kassör
 • Vice kassör
 • Vice sekreterare
 • Ledamöter
 • 12. Frågan om ansvarsfrihet
 • 13. Val av revisor
 • 14. Val av valberedning
 • 15. Bestämmande av årsavgift
 • 16. Mötet avslutas