Formalia för Gasten

Format:
Artikel
Texten ska skickas oformaterad. Typsnittet Times New Roman, 12p. Omfånget får maximalt vara 10 A4 sidor inklusive referenser. Har ni bilder och figurer ska dessa räknas in i sidomfånget men skickas separat. Bilderna ska vara stora och högupplösta (upplösning 300 ppi/dpi, redaktionen hjälper till vid behov). Markera var i texten ni önskar placera bilderna. Kom ihåg att skriva figur- och bildnummer, eventuell bildtext, samt källhänvisning till bilderna. Observera att artiklar ska innehålla referenser samt referenslista enligt Oxford och kommer att faktagranskas.

Krönikor, kåserier och, reportage
Texten ska skickas oformaterad. Typsnittet Times New Roman, 12p. Omfång maximalt 5 A4 sidor. Bilder ska räknas in i sidomfånget men skickas separat. Samtliga bilder ska vara stora och högupplösta (upplösning 300 ppi/dpi, redaktionen hjälper till vid behov). Markera var i texten ni önskar placera bilderna. Kom ihåg att skriva figur- och bildnummer, eventuell bildtext, samt källhänvisning till bilderna.

Recensioner
Format se ovan. Omfång maximalt en (1) A4.

Artiklar, bilder, och frågor skickas samtliga till Redaktionen.