Formalia för Gasten

Format

Texten ska skickas oformaterad i formatet .doc eller .docx. Typsnittet Times New Roman, 12p. Omfånget får maximalt vara 10 A4 sidor inklusive referenser. Använd inte indrag för nytt stycke. Kursiveringar får användas i texten, och titlar för refererade verk i litteraturlistan bör kursiveras, se exempel nedan.

Bilder och figurer ska räknas in i sidomfånget. Bilderna ska vara stora och högupplösta (upplösning 300 ppi/dpi, redaktionen hjälper till vid behov), och skickas separat. Markera var i texten ni önskar placera bilderna. Kom ihåg att skriva figur- och bildnummer, eventuell bildtext, samt källhänvisning till bilderna. Redaktionen tar sig friheten att tillägga relevanta bilder i texten.

Observera att artiklar ska innehålla referenser samt referenslista. Texterna kommer att faktagranskas.

Formalia för referenser

Använd numrerad fotnotsystemet när du refererar i löpande text. Microsoft Word har inbyggt automatisk numreringsfunktion för fotnoter. Referenser inom parentes (Harvard) godkäns inte. Skriv referenser enligt följande:

1 Efternamn årtal, sidnummer; Efternamn & Efternamn årtal, sidnummer.

Exempel:

1 Nordland 1970, 14-16; Grönnesby & Olsson 2010, 145.

2 Se Olsson 2011, 156f.

I slutet av din artikel ska du inkludera alla källor du hänvisat till som Litteratur och källor. Skriv enligt följande exempel:

Efternamn, initial på förnamn. Årtal. Titel, förlag, land.

Exempel:

Price, D. 2015. Ancient Scandinavia. An archaeological history from the first humans to the vikings, Oxford University Press, Oxford.

Referens till journal eller samlingsverk:

Stika, H-P. 2011. ’Early Iron Age and Late Mediaeval malt finds from Germany—attempts at reconstruction of early Celtic brewing and the taste of Celtic beer’, Archaeological Anthropological Science, Vol. 3, 41–48.

Artiklar, bilder, och frågor skickas samtliga till Redaktionen.