GASTen – skicka in en artikel

Ni känner väl till studenttidningen GASTen? Tidningen publicerades i flertal år i fysisk format, och existerar numera i online form på GASTs hemsida. Vi har planer att publicera en ny tidning i fysisk format under läsåret 2018-2019, så alla texter är mer än välkomna!

I GASTen kan alla nuvarande och tidigare studenter på historiska institutionen skicka in artiklar om nästan vad som helst så länge artiklarna har någon koppling till historia, kulturarv eller arkeologi. Det kan handla om allt mellan himmel och under jord, som ditt uppsats-ämne, praktik, arbete, ett museibesök eller något annat du är intresserad av. En artikel i GASTen är ett bra sätt att slipa sina skrivfärdigheter och så fort en ny artikel publiceras annonserar vi ut det i GASTs facebook-grupp. Artiklar ska innehålla litteratur- och källhänvsiningar samt litteraturlista, men vi ställer inte samma strikta krav som t.ex. vid uppsatsskrivning.

Artikeltexten skickar ni till info@gastgu.se i ett vanligt word-dokument. Har ni bilder och figurer vill vi att ni skickar in dessa separat och skriver var i texten ni vill att bilderna ska ligga. Kom ihåg att skriva figur- och bildnummer ifall att ni hänvisar till dem i texten, samt källhänvisningar till bilderna. Om ni har ni några frågor så maila dem gärna till info@gastgu.se

Annonser