GASTEN

GASTEN är studentföreningens på institutionen för historiska studier medlemstidning.
Inriktningen är arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, historia, och kulturarv.

Efter att under några år ha drivits som blogg återuppstod GASTEN våren 2020 som tryckt tidning. Utgivningstakten är för nuvarande planerad till två nummer per år. Tidningens huvudsakliga målgrupp är GASTs medlemmar och Studenter vid historiska institutionen.

Nu är nyaste numret av Gasten ute!

Med hela 50 sidor från pärm till pärm är tidningen smockfull av intressant läsning, så bläddra i online-varianten eller ladda ner tidningen för senare läsning!