GASTEN

GASTEN är föreningens medlemstidning, och har sedan 1992 getts ut i olika former. Efter att under ett par år uteslutande huserat på nätet ges Gasten sedan VT 2020 återigen ut i tryckt format med en utgivningstakt av två fullmatade nummer per år – ett på vårterminen, och ett på höstterminen.
Inriktningen är arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, historia, och kulturarv.

Tidningens huvudsakliga målgrupp är GASTs medlemmar och Studenter vid historiska institutionen.

Här under kan du bläddra i senaste nummer!