Bli GASTEN-skribent

Gasten efterlyser i första hand vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar relaterade till ämnesområdena historia, kulturarv, arkeologi, och antikens kultur och samhällsliv, men utöver det välkomnas även övriga ämnesrelaterade artiklar, krönikor, seriestrippar, redogörelser för exkursioner, recensioner, bilder, eller reportage som kan vara av intresse för GASTs medlemmar.

”What’s in it for you?
Att tillgängliggöra sin forskning är en viktig del av den akademiska processen och alla som fortsätter med vid studier på högre nivå kommer därför att behöva skriva artiklar. Att lära sig att författa artiklar ingår dock sällan i utbildningarna på grund och fortsättningsnivå, och möjligheten för studenter att bli publicerade är begränsade. Därför är det viktigt att på egen hand öva upp sina skrivfärdigheter. GASTEN fyller därför en viktig funktion som en plattform för studenter att tidigt få möjlighet att delge sin forskning och samtidigt öva upp sina skrivfärdigheter.
En artikel publicerad i Gasten blir därtill början på ditt akademiska cv.

Varje artikelförfattare erhåller som honorar två tryckta nummer samt en PDF-kopia av sin artikel att fritt disponera.

Att välja ämne
Ett ofta upprepat men sällan följt råd är att åtminstone alla uppsatser man skriver under sin utbildningstid borde sammanfattas i en artikel. Och det är inget dåligt råd. Faktum är att den som redan skrivit uppsats har stor del av arbetet klart. Så ni som skriver uppsats, eller gör fördjupningsuppgifter – passa på att skriv en artikel på ämnet också.
Format och formalia
Anvisningar för format och formalia hittar du här
Redaktionen ser fram emot alla era texter och tankar, och önskar att de skickas in till redaktionen@gastgu.se