Bli GASTEN-skribent

Gasten välkomnar i första hand bidrag från GASTs medlemmar, samt nuvarande och tidigare studenter i ämnen som ingår på Institutionen för historiska studier. Vi emotser artiklar, krönikor, reportage, recensioner och dylikt som kan vara av intresse för våra medlemmar.

För att beaktas ska insänt material vara ämnesrelaterat, det vill säga ha anknytning till ämnena historia, arkeologi, antikens kultur- och samhällsliv eller kulturarv. För artiklar gäller att de vid behov ska vara försedda med tydliga referenser samt tillhörande referenslista. Fotnotsystemet Oxford används i texterna. Själva artikeltexten ska skickas in per e-post som ett oformaterat textdokument. Bilder skickas separat och med tydlig beskrivning av var i texten du vill att de ska ligga. Kom ihåg att skriva figur- och bildnummer, eventuell bildtext, samt källhänvisningar till bilderna. Texter och möjliga frågor skickas till redaktionen@gastgu.se

What’s in it for you?
Att tillgängliggöra sin forskning är en viktig del av den akademiska processen, och alla som fortsätter med vid studier på högre nivå kommer därför att behöva skriva såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga artiklar. Konsten att författa artiklar ingår dock sällan i utbildningarna varken på grund och fortsättningsnivå, och möjligheten för studenter att bli publicerade är begränsade. Därför är det viktigt att på egen hand öva upp sina skrivfärdigheter. GASTEN fyller därför en viktig funktion som en plattform för studenter att tidigt få möjlighet att delge sin forskning och samtidigt öva upp sina skrivfärdigheter.
En artikel publicerad i Gasten blir därtill början på ditt akademiska cv.

Varje artikelförfattare erhåller som honorar ett tryckt nummer samt en PDF-kopia av sin artikel att fritt disponera.

Att välja ämne
Ett ofta upprepat men sällan följt råd är att åtminstone alla uppsatser man skriver under sin utbildningstid borde sammanfattas i en artikel. Och det är inget dåligt råd. Faktum är att den som redan skrivit uppsats har stor del av arbetet klart. Så ni som skriver uppsats, eller gör fördjupningsuppgifter – passa på att skriv en artikel på ämnet också.
Format och formalia
Anvisningar för format och formalia hittar du här
Redaktionen ser fram emot alla era texter och tankar, och önskar att de skickas in till redaktionen@gastgu.se