ESCI guide för GASTen

Noter i löpande text

Efternamn år, sida.

Exempel: Andersson 2019, 233–234

f får användas för följande sida

I litteraturlistan

Monografi

Författare, initial. År. Titel, förlagsort.

Exempel: Andersson, A. 2003. Historiska hemligheter, Göteborg

Artikel i tidskrift:

Författare, initial. År. ’artikeltitel’, tidskrift nummer, sidor.

Exempel: Andersson, A. 2008. ’Artemis in Archaeology’, Opuscula 32, 34–76

Artikel i antologi, konferensvolym/festskrift eller likande:

Författare, initial. År. ’artikel’, samlingsvolymstitel (alternativt serie, nummer), eds. Initial. Efternamn, ort, sidor.

 – OBS: ed. om det är en utgivare, eds. Om det är flera.

Exempel: Andersson, A. 2018. ’Atens geografi’, i Antikens Grekland (AntGre, 34), Red. A. Andersson & A. Andersson, Göteborg, 234–245