GASTs historia

Den 29 november 1983 möttes några studenter för att diskutera uppstartandet av en arkeologisk studentförening på Göteborgs Universitet. I början av år 1984 hölls således det första årsmötet där GAST blev en officiell arkeologisk studentförening. Bo Strömberg blev invald som första ordförande.