Samarbeten

Samarbeten

GAST har genom åren haft olika samarbeten, till exempel med Göteborgs fornminnesförening. Föreningen har också regelbunden kontakt med andra studentföreningar i Sverige, så som KNUT (Lund) och STARK (Stockholm). Resultatet av dessa samarbeten är exempelvis studentkonferensen ASK.