Verksamhet och syfte

GASTs primära syfte är att främja ämnesöverskridande sammanhållning och kontaktskapande bland studenter på historiska institutionen, både på en social och professionell nivå. Föreningen syftar även till att skapa kontaktytor och på så vis öka integrationen mellan studenter på olika nivåer samt mellan studenter och forskare på institutionen.
Föreningens verksamhet är icke vinstdrivande och allt arbete utförs på ideell basis av dess styrelse, arbetsgrupper och medlemmar. Här kan du läsa föreningens stadgar.