Praktiskt inför terminsstarten

Här samlar vi studierelaterade länkar med viktig information inför terminsstarten. Om du tycker att information saknas eller har tips på en bra länk så är du välkommen att maila styrelsen!

Länkar

Information om anpassning av undervisningsform p.g.a. Covid 19
Undervisningen på Historiska studier kommer under höstterminen 2020 huvudsakligen att genomföras på distans. OBS! Detta gäller inte arkeologiska fältkurser, träffar i anslutning till kursintroduktioner samt vissa gruppövningar vilka kommer att genomföras på plats.

Scheman
Här kan du söka fram ditt schema.

Kursplaner & Litteraturlistor
Här kan du hitta samtliga kursplaner och litteraturlistor inför terminstart.

Ladok
Glöm inte att registrera dig i tid via Ladok.

Handledning & Stöd
GU samlar här viktig information och länkar.

Servicecentret Näckrosen kommer vara öppet som vanligt. Dock uppmanas de studenter som inte är i akut behov av sitt GU-kort att avvakta med att hämta ut det till intro-ruschen är över.

Universitetsbiblioteket Humanisten:
* Lokalbokning är ok men men begränsas till 2personer.
* Läsesal och studieplatser är tillgängliga i begränsad utsträckning.
* Microfilm/artiklar och dylikt är endast tillgängliga mån-fre. (UBs bemannade timmar)
* Lördagar är UB tillgängligt via GU kort.

Studenthälsan
Som student har man möjlighet att få stöd från universitetet vid ohälsa som orsakats av ens studier.