Redaktionen

Redaktionen är en arbetsgrupp under styrelsen och ansvarar för medlemsbladet Gasten. Redaktionsmedlemmarna utses av styrelsen på ett år, och i normalfallet efterträds Redaktören av vice redaktör efter ett år för att upprätthålla kontinuitet och arbetsprocesser över studentgenerationerna. Ansvarig utgivare är GASTs ordförande.

Gastredaktionen 2020

  • Ansvarig utgivare: Linda Jungbeck
  • Redaktör: Svante Hellberg
  • Vice Redaktör: Paula Molander
  • Grafisk form: Paula Molander, Svante Hellberg

Gå med i redaktionen

Är du intresserad av att arbeta med GASTs tidning? Gillar du att skriva, fota, eller arbeta med trycksaksproduktion? Vi söker nya redaktionsmedlemmar till Gasten. Kontakta redaktionen på redaktionen@gastgu.se för mer information.

Vakanser HT2020/VT2021:
Redaktionsmedlem x 3
Grafiker
Redaktör
Vice redaktör