Redaktionen

Redaktionen är en arbetsgrupp under styrelsen och ansvarar för medlemsbladet Gasten. Redaktionsmedlemmarna utses av styrelsen på ett år, och i normalfallet efterträds Huvudredaktören av en redaktör i arbetsgruppen efter ett år för att upprätthålla kontinuitet och arbetsprocesser över studentgenerationerna. Ansvarig utgivare är GASTs ordförande.

Gastredaktionen

  • Huvudredaktör: Svante Hellberg
  • Ansvarig utgivare: Maja Gustafsson
  • Layout & Tryckansvarig: Paula Molander

Gå med i redaktionen

Är du intresserad av att arbeta med GASTs tidning? Gillar du att skriva, fota, eller arbeta med trycksaksproduktion? Vi söker nya redaktionsmedlemmar till Gasten. Kontakta redaktionen på redaktionen@gastgu.se för mer information.