Styrelsen

Ordförande – Maja Gustafsson

Vice ordförande – Emmett Broman

Kassör – Måns Dahlström

Ledamot – Evelina Bäck

Ledamot – Patrik Persson