Vad är på gång?

Vårens program

16 mars – Extrainsatt årsmöte

21 mars – Uppsatsworkshop

27 mars – Värderingsworkshop (preliminärt datum)

13 april – Filmkväll

27 april – Spelkväll (preliminärt datum)

maj – Vårfest

Vi kommer ha ytterligare intressanta föreläsningar under våren, se vår Facebooksida för närmare information!
Annonser