Vad är på gång?

Vårens program

16 mars – Extrainsatt årsmöte

21 mars – Uppsatsworkshop

27 mars – Värderingsworkshop (preliminärt datum)

13 april – Filmkväll

9 maj – Vårfest

1 juni – Avslutning i Slottsskogen

Vi kommer ha ytterligare intressanta föreläsningar under våren, se vår Facebooksida för närmare information!
Annonser