Årsmöte 2018

Under 2018 har GAST hållit ett ordinarie årsmöte i februari, och ett extrainsatt årsmöte i mars. Under ordinarie mötet lades det fram motioner som krävde ändringar i våra stadgar, och dessa röstades igenom under mötet i mars.

Nedan följer länkar till protokollen:

GAST Årsmöte 2018 – protokoll

GAST Årsmöte 16 mars 2018 – protokoll

 

 

Annonser