Årsmötet 2020

Så var Årsmötet klappat och klart, och härmed vill vi presentera den nya styrelsen för kommande styrelseår 2020-2021.

GAST-styrelsen 2020

Ordförande – Linda Jungbeck
Vice ordförande – Alexander Bökman
Kassör – Jonna Wikström
Sekreterare – Fredrik Karlén
Övriga ledamöter – Anna Marshall, Jonas Gustafsson, Philip Kristiansson, Svante Hellberg, Vilma Berglund.