Om GAST

Den 29 november 1983 möttes några studenter för att diskutera uppstartandet av en arkeologisk studentförening på Göteborgs Universitet.
I början av år 1984 hölls således det första årsmötet där GAST blev en officiell arkeologisk studentförening. Bo Strömberg blev invald som första ordförande.

Resten är (för)historia.

Föreningens verksamhet och syfte

Föreningens primära syfte är att främja sammanhållning och kontaktskapande på institutionen, både på en social och professionell nivå. Föreningen syftar även till att öka integrationen mellan studenter på olika nivåer samt mellan studenter och forskare på institutionen.
Föreningens verksamhet är inte vinstdrivande och föreningens drivs helt ideellt av dess styrelse och medlemmar.

GASTs verksamhet genom åren

Styrelsen anordnar tillsammans med förslag från föreningens medlemmar vilka aktiviteter som skall anordnas under året. Med andra ord så kan föreningens aktiviteter förändras från år till år. Återkommande aktiviteter varje terminstart är Insparksfesten där alla nya arkeologistudenter välkomnas till föreningen. På våren har föreningen också en vårfest och vid jul en julfest. Inventeringar och landskapsanalys är något GAST brukar försöka göra både på våren och hösten. Föreningens StageDoor kvällar brukar vara populära, då ses vi på vår stampubb och dricker, äter och samtalar gott. Olika föredragshållare har besökt föreningen under åren och vilka det blir avgör intresset i föreningen. Resor eller andra utflykter, som islandshästridning, har också anordnats av styrelsen för föreningens medlemmar.

Samarbeten

Föreningen har genom åren haft olika samarbeten. För närvarande samarbetar GAST bland annat med Göteborgs fornminnesförening. Föreningen har också regelbunden kontakt med de övriga arkeologiska studentföreningarna i Sverige, KNUT (Lund) och STARK (Stockholm). I flera år har vi också haft ett nära samarbete med Roger Nyqvist gällande våra inventeringar. Roger jobbar som verksam arkeolog och är en av grundarna till föreningen.

Annonser