Utgrävning vid Blå Tornet

GAST har ordnat två fyndhanteringar av materialet hittills. En rapport av utgrävningen är under planering.

Untitled-2.jpg17101329_1401971789865091_253348955_o.jpg

Det Blå Tornet var ett vackert utsiktstorn som lät byggas i slutet av 1800-talet av den förmögne konsuln och grosshandlaren Oscar Ekman på ägorna till sitt sommarresidens Stora Torp. Utsiktstornet placerades då på toppen av Korpberget, 80 m över havet varifrån man hade en fantastisk utsikt över området. Från tornet såg man också sannolikt ner till Stora Torps då nybyggda pampiga vita herrgårdsbyggnad (byggd 1873) med dess vackra omgivning. Även om utsiktstornet kanske primärt användes till privata utflykter av Oscar Ekmans familj och bekanta, så finns en uppgift om att också arbetare på Stora Torp ofta ska ha samlats vid tornet för sociala sammankomster. Vi kommer således också att leta spår efter hur Blå Tornet och dess omgivning kan ha använts som ett socialt rum av såväl rik som fattig. Detta kommer vi göra bl.a. genom att avtorva och undersöka hällen där tornet en gång stod, fältvandra i omgivningen och söka efter lösfynd samt gräva provgropar i närheten av tornet och på de platser där människor kan ha vistats och/eller deponerat skräp. Detta skräp kan t.ex.vara porslin, brännvinsflaskor och ölflaskor som den klassiska s.k. knoppflaskan.

Blå Tornet revs tyvärr redan någon gång i början av 1900-talet men exakt när och varför är fortfarande ett mysterium. Idag finns endast några grundstenar kvar av tornet, och den kring sekelskiftet så spektakulära utsikten täcks nu av högvuxna träd. Detta avskräcker dock inte GAST från att historiskt och arkeologiskt söka utforska och återskapa Blå Tornets dolda historia!