Tidigare projekt

I GAST strävar vi att regelbundet ordna föreläsningar, resor, inventeringar och fester. Under fliken visar vi en del av projekt som tidigare ordnats.